maandag 18 september 2023

In Groningen is de visie het doel: gestaag succes maakt de weg vrij voor innovatie

 Deze blogpost in het Engels of Duits


Veel kansen om de infrastructuur van Oldenburg aan te passen aan de veranderende uitdagingen werden gemist tijdens de negen jaar dat burgemeester Krogmann aan de macht was.  Oldenburgs Nederlandse zusterstad Groningen is aantrekkelijk gebleven, zoals de lokale nieuwsverslaggever Thomas Husmann opmerkte (13.09.2023). Er zijn belangrijke verschillen:

Foto copyright Martin, CycleStreets. Toestemming gegeven aan fotografischafdrukken.blogspot.nlIn Oldenburg sluiten we ons stedelijk gebied grotendeels af met gezichtsloze gebouwen van tweeënhalve verdieping. De stad Groningen heeft een dichtbevolkte kern en bouwt al geruime tijd hoger, waarmee zowel aan de behoeften van de 50.000 studenten als aan de oudere bewoners wordt voldaan.


Oldenburg is timide - Groningen neemt het voortouw

Terwijl hij in Oldenburg de uitgave van 500.000 euro aan de preferentieel fietsroute Fliegerhorst - binnenstad (FLINK, voor de initialen in het Duits) controversieel was, maakt Groningen furore. Net als Oldenburg bouwen ze ook een nieuwe woonwijk, genaamd ‘Suikerzijde’, gelegen op het terrein van een voormalige suikerfabriek. De 3 km lang “Suikerzijderoute” zal de 4.000 nieuwe wooneenheden verbinden met het stadscentrum. Groningen investeert 14,5 miljoen euro voor dit 4 meter brede fietspad, met aan weerszijden een voetpad, een onderdoorgang om de ringweg en de spoorlijn over te steken en wildpassages.  Maar niet alleen de fietspaden in de binnenstad, maar ook de fietspaden naar Groningen zijn veel beter, waardoor de "fiets“ een echt alternatief voor de duurdere parkeertarieven daar. Er is nauwelijks sprake van een lobby voor verandering in Oldenburg – maar helaas is er wel een burgemeester die op de rem trapt als het gaat om plannen voor actieve mobiliteit en duurzaamheid.

© architect Dariusz Kwiatek, Ruimtelijk Ontwerp en Uitvoering Gemeente Groningen.Centrale gebieden zijn te waardevol voor slechts een twintigtal voetbalwedstrijden per jaar

Het Groningse voetbalstadion, dat "Euroborg“ heet, is buiten de ringweg geplaatst op een sportpark met een eigen treinstation - zoals mogelijk zou zijn in Oldenburg bij afrit 15 van de A29 (Holler Landstrasse). In tegenstelling tot de voetbalstadion zoals voorgesteld door burgemeester Krogmann, is de “groene hel” Euroborg een multifunctionele arena met een bioscoop, school, supermarkt en een fitnesscentrum. “Van Groene hel“ heeft twee keer zoveel zitplaatsen als het derdeklassestadion van burgemeester Krogmann, maar het kostte niet meer.


Waarom is Groningen efficiënter?

De Groningse raadsleden worden beter betaald dan onze vrijwilligers; dus de "Raadsleden“ kan meer tijd besteden aan het onder de knie krijgen van moties en applicaties. Een deel van de verantwoordelijkheid voor het leiden van departementen, die in Oldenburg wordt waargenomen door ambtenaren, wordt gedragen door gekozen raadsleden, die een politiek belang hebben bij de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Ook is de machtsongelijkheid veel kleiner dan in Oldenburg, waar de burgemeester als hoofd van een bestuur met 3.000 medewerkers over meer informatie, veel meer macht informatie en betere communicatiemiddelen beschikt dan de vrijwillige leden van de gekozen gemeenteraad.


Oldenburg kan veel leren van zusterstad Groningen; alleen de wil ontbreekt. Met het vertrek van raadslid Vally Finke verliezen de sociaaldemocraten van Oldenburg een fractielid dat zowel de wil als het intellectuele vermogen heeft om zich in te zetten voor een duurzame en aantrekkelijke stad.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten